NHNN yêu cầu kiểm tra ngay việc cho vay gói 30.000 tỷ đồng

  15/03/2016

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa yêu cầu một số ngân hàng thương mại kiểm tra các hợp đồng đã ký cho vay thuộc gói 30.000 tỷ đồng đã đúng quy định hay chưa.

NHNN vừa có văn bản gửi một số ngân hàng thương mại về việc thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/2013 của Chính phủ.

Văn bản nêu rõ, vừa qua có thông tin phản ánh một số khách hàng vay vốn Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở (gói 30.000 tỷ đồng) theo Nghị quyết 02/NQ-CP bất ngờ khi biết phần dư nợ giải ngân sau ngày 01/6/2016 sẽ chịu lãi suất vay thương mại. Hơn nữa, nội dung hợp đồng tín dụng của một số ngân hàng quy định chưa rõ ràng về thời hạn áp dụng lãi suất trước và sau thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn của NHNN.

Gói 30.000 tỷ đồng

Nhiều người mua nhà vẫn còn băn khoăn ưu đãi của gói 30.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa: KT

Vì thế, NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại kiểm tra và rà soát lại các văn bản hướng dẫn nội bộ và các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng (gồm cả phụ lục hợp đồng tín dụng, văn bản thông báo lãi suất…) đã đúng quy định hiện hành của NHNN hay chưa.

Theo đó: Phần dư nợ được giải ngân từ ngày NHNN kết thúc giải ngân tái cấp vốn trở về trước được hưởng lãi suất vay ưu đãi của Chương trình trong suốt thời gian vay vốn, còn phần dư nợ giải ngân sau thời điểm này sẽ được hưởng lãi suất vay thương mại theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.

NHNN cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát việc cho vay, giải ngân đối với khách hàng theo đúng quy định của NHNN tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2015/TT-NHNN, cùng các văn bản hướng dẫn và quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, nghiêm cấm các hành vi lách luật, trục lợi chính sách trước thời điểm NHNN kết thúc giải ngân tái cấp vốn.

Yêu cầu các ngân hàng thương mại phải báo cáo kết quả kết quả kiểm tra và rà soát (kể cả các vi phạm, tồn tại) về NHNN chậm nhất vào ngày 17/3/2016.

(Theo VOV) 

Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới

Liên quan

Copyrights © 2012 - 2018 Văn Phòng Thông Minh, van phong ao, van phong cho thue, văn phòng tiện dụng. All Rights Reserved.